JFM Magdalena Mielke


Kopernika 94
81-456 Gdynia

sklep@mielke24.pl


Infolinia handlowa
dni powszednie 9.00 - 17.00
sobota 10.00 - 13.00

tel. (58) 714-35-90
kom. 517-339-569

Regulamin

§ 1 STRONY TRANSAKCJI 


 1. Stroną dokonującą zakupów w sklepie www.mielke24.pl (zwanym dalej "sklep") jest pełnoletnia osoba fizyczna , która ukończyła 18 lat bądź firma (zwana dalej "nabywca").
 2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych na stronach www.mielke24.pl jest właściciel - JFM Magdalena Mielke i punkt sprzedaży na ulicy Kopernika 94, 81-456 Gdynia NIP: 526-166-52-38, Nr ewid.gospod 495827 prowadzona przez Prezydenta M.ST. Warszawy

§ 2 BEZPIECZEŃSTWO


 1. Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

§ 3 OFERTA SKLEPU


 1. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 2. Produkty zawarte na stronach sklepu są fabrycznie nowe , posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające je do obrotu na terenie Polski.
 3. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 5. Zdjęcia poszczególnych produktów przedstawione w ofercie sklepu mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego owych produktów .Fotografie, proporcje i kolorystyka produktów są wynikiem elektronicznego przetwarzania obrazu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy, np. różna kolorystyka lub proporcje , nie mogą być podstawą do reklamacji zamówionego towaru.

§ 4 ZAMÓWIENIA


 1. Zamówienia może dokonać każda osoba pełnoletnia bądź firma. Składanie zamówień w www.mielke24.pl odbywa się poprzez:
  • złożenie zamówienia poprzez system sprzedaży sklepu ("dodaj do koszyka")
  • wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru i niezbędnych danych Nabywcy na adres sklep@mielke24.pl
 2. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia sklep wyśle do Nabywcy e-mail z wiadomością potwierdzającą otrzymanie zmówienia.
 3. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres wskazany w formularzu lub e-mailu od Nabywcy. Potwierdzenie zawierać będzie : nazwę towaru i inne dane identyfikujące owy towar , cenę za towar, łączną cenę za zamówione towary wraz z kosztami deklarowanej formy transportu czy płatności.
 4. Zamówienia dokonane poprzez system sprzedaży sklepu ("dodaj do koszyka") są przyjmowane do realizacji po potwierdzeniu drogą mailową przez nabywcę. W przypadku braku takiego potwierdzenia , pracownik naszego sklepu skontaktuje się z zamawiającym w ciągu 2 dni od momentu złożenia zamówienia w celu potwierdzenia tegoż zamówienia.
 5. Cena towaru ma charakter wiążący w chwili złożenia zamówienia
 6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem , że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu.
 7. W przypadku , gdy towar objęty zamówieniem nie jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu , nabywca niezwłocznie, nie później jednak , niż w terminie określonym dla realizacji zamówienia dotyczącego danego towaru , informowany jest o tym poprzez wysłanie do niego e-maila. W przypadku , gdy w terminie 5 dni roboczych od wysłania do nabywcy przez sklep wiadomości o stanie zamówienia nabywca nie podejmie żadnej decyzji co do dalszej realizacji zamówienia , zamówienie zostanie anulowane w części , która nie może być przez Sklep zrealizowana.
 8. W przypadku towarów objętych promocją lub wyprzedażą , zamówienia będą realizowane według kolejności wpływania zamówień na te towary , aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 9. Do każdego realizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili , gdy towar objęty zamówieniem gotowy jest do wysyłki , dostawy lub w chwili odbioru towaru przez nabywcę.
 10. Nabywca może wycofać zamówienie w całości lub w części do momentu wysłania towaru.
 11. Podane przy produktach terminy ich dostępności są terminami szacunkowymi. Każdorazowo pracownik sklepu przekaże informację potwierdzającą lub zmieniającą czas realizacji zamówienia.
 12. Jeżeli przewidywany czas realizacji jest większy od podanego na stronie , wysyłana zostanie odpowiednia informacja. Mogą Państwo wówczas podjąć decyzję o anulowaniu zamówienia lub akceptacji dłuższego terminu realizacji.

§ 5 DOSTAWA I ODBIÓR ZAMÓWIEŃ


 1. Towary objęte zamówieniem , dostarczane są do klienta za pośrednictwem: usługi transportowej świadczonej przez naszą firmę, firmy kurierskiej (przesyłka kurierska).
 2. Dostawa towaru odbywa się w sposób określony przez nabywcę w formularzu pod podany tam adres , przy czym może być to wyłącznie adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiana adresu dostawy jest możliwa tylko przy uprzedniej akceptacji przez pracownika sklepu.
 3. Nabywca ma obowiązek sprawdzenia w obecności przewoźnika dostarczonego towaru/towarów pod kątem uszkodzeń mechanicznych i zgodności dostawy z zamówieniem.

§ 6 PŁATNOŚCI


 1. Nabywca w Zamówieniu wskazuje formę płatności.
 2. Nabywca może wybrać następujące formy płatności: za pobraniem (przesyłka kurierska), przelew (przesyłka kurierska).
 3. W przypadku płatności "przelew" wydanie towaru Nabywcy następuje po uprzednim zaksięgowaniu środków finansowych na koncie Sklepu.
 4. W przypadku wybrania formy płatności przelew prosimy o wpłatę należności dopiero po potwierdzeniu przez handlowca pracującego w naszym sklepie dostępności towaru

§ 7 ZWROTY I REKLAMACJE


 1. Nasz sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22, poz. 271). Konsument , który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa może od niej odstąpić bez podania przyczyny , składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru/towarów , pod warunkiem , że towar będzie wstanie niezmienionym. Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych i przesyłek na koszt odbiorcy. Razem ze zwracanym produktem należy przesłać kopię faktury. Jeżeli na fakturze znajdują się również inne towary nie podlegające zwrotowi , to po zmianie zamówienia odeślemy Państwu fakturę korygującą. Gwarantujemy zwrot w wysokości ceny produktu na fakturze w terminie 10 dni od chwili jego otrzymania. Kwotę prześlemy przekazem pocztowym lub przelewem na Państwa konto.
 2. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
 3. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia towaru w obecności przewoźnika. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w dniu otrzymania przesyłki w obecności pracownika firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego na druku firmy transportowej oraz przesłanie protokołu na adres sklepu. Bez spisanego protokołu reklamacyjnego z przewoźnikiem , reklamacje związane z uszkodzeniem towaru podczas transportu nie będą rozpatrywane.
 4. Wszelkie reklamacje dotyczące wad ukrytych towarów rozpatrywane będą zgodnie z procedurami stosowanymi przez producentów lub ich dostawców. W przypadku uznania reklamacji za zasadną towar wadliwy zostanie naprawiony, wymieniony na inny - pełnowartościowy , a jeśli będzie to już niemożliwe (np. z powodu wyprzedania wszystkich towarów i braku ich w magazynie lub u dostawców sklepu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje inny, dostępny w sklepie. Miejscem do składania reklamacji jest firma firma JFM Magdalena Mielke, Kopernika 94 81-456 Gdynia. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej.
 5. W przypadku zwrotu produktu, który nie znajdował się na stanie magazynowym i został sprowadzony na życzenie klienta, kwota podlegająca zwrotowi pomniejszana jest o zadatek.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Nabywca składając zamówienie , akceptuje powyższy regulamin sklepu.
 2. Ewentualne spory rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego lub miejsca wykonania umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem , stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa polskiego.
 4. Wszystkie wymienione towary na stronie www.mielke24.pl mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich producentów. Na stronie wykorzystuje się je tylko dla potrzeb handlowych w celach identyfikacyjnych. Wszelkie informacje o produktach zgadzają się z ich danymi katalogowymi producentów.
 5. Nabywca wyraża zgodę na przekazanie adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez Sklep oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. danych osobowych, w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę JFM Magdalene Mielke z siedzibą w Gdyni danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 ze zm.).
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2010.

JFM Magdalena MielkeKopernika 94
81-456 Gdynia

sklep@mielke24.pl


Infolinia handlowa
dni powszednie 9.00 - 17.00
sobota 10.00 - 13.00

tel. (58) 620-90-44
kom. 517-339-569

Masz pytanie? Napisz

Imię i nazwisko
E-mail
Numer telefonu
Pytanie

Dane do przelewu:

JFM Magdalena Mielke
Kopernika 94
81-456 Gdynia
55 1140 2017 0000 4102 1053 5849
2007-2019 © JFM Magdalena Mielke
Czas generowania: 0.005 sec.